Spomienka na Sviečkovú manifestáciu

Spomienka na Sviečkovú manifestáciu

23.03.2017 - 03.04.2017

Bratislava

Boj za občianske práva a slobodu stále pretrváva a je aktuálny v mnohých krajinách sveta. Slovensko si  tohto roku pripomína 29. výročie Sviečkovej demonštrácie. Bratislavský veľký piatok bol pokojným protestom občanov, ktorí sa na tomto zhromaždení dožadovali náboženských a občianskych práv a slobôd v socialistickom Česko-Slovensku, 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Dnes je považovaná za jedno z najdôležitejších vystúpení občanov a veriacich proti komunistickému režimu v Česko-Slovensku. Sviečková manifestácia bola zavŕšením aktivít tajnej cirkvi. Aj napriek tomu že vznikla z podnetu veriacich, vyjadrila požiadavku za úplné dodržiavanie občianskych práv pre všetkých občanov. Kvalitou občianskeho odporu, šírkou záberu požiadaviek, odvahou vzoprieť sa totalitnej moci a reálnym utrpením ju možno považovať za systémový začiatok definitívneho pádu komunistickej totality na Slovensku, ku ktorému následne došlo po 17. novembri 1989. Zásahom Verejnej bezpečnosti (vtedajšej polície) a Štátnej bezpečnosti (vtedajšia tajná služba) proti Sviečkovej manifestácii boli hrubo zasiahnuté občianske práva a slobody a najmä sloboda zhromažďovania, zaručená Ústavou ČSSR z roku 1960. Bol porušený aj Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý ČSSR prijala v roku 1976 a tiež boli porušené závery helsinského Záverečného aktu KBSE z roku 1975 a Záverečného dokumentu následnej madridskej konferencie z roku 1983.

Viac na: http://www.svieckovamanifestacia.sk

              http://fki.sk/

              https://sk.wikipedia.org/wiki/Svie%C4%8Dkov%C3%A1_manifest%C3%A1cia


21 5 2017
21 5 2017

Máj - lásky čas


21.05.2017 o 17h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Metropolitný orchester Bratislava
Máj - lásky čas
Máj - lásky čas
3 4 2017
9 4 2017

Týždeň slovenského filmu


3. - 9. apríl 2017 Kino Lumière Bratislava
Týždeň slovenského filmu
Týždeň slovenského filmu
9 4 2017
9 4 2017

Metropolitný orchester Bratislava - Gejza Dusík


09.04.2017 o 17:00h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava  
Metropolitný orchester Bratislava - Gejza Dusík
Metropolitný orchester Bratislava - Gejza Dusík
23 3 2017
4 4 2017

Spomienka na Sviečkovú manifestáciu


23.03.2017 - 03.04.2017 Bratislava
Spomienka na Sviečkovú manifestáciu
Spomienka na Sviečkovú manifestáciu
8 4 2017
8 4 2017

Veľkonočný koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy


08.04.2017 o 17h Dóm sv. Martina
Veľkonočný koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy
Veľkonočný koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy
1 4 2017
7 4 2017

Týždeň komédie v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava


01.04. - 07.04.2017 Týždeň komédie v MDPOH
Týždeň komédie v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava
Týždeň komédie v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava