Slovenská premiéra Fatsa Wallera na organe

Slovenská premiéra Fatsa Wallera na organe
Začiatok 04.07. 2018

Pozývame Vás na koncert Fatsa Wallera v rámci Bratislavského organového festivalu 4tého júla o 19tej v Koncertnej sieni Klarisky. Viac informácií TU

Bratislavský organový festival už tradične predstavuje organ v netradičných kombináciách
a v prostredí neklasických hudobných žánrov. Pre 7. ročník pripravila dramaturgia unikátny,
v slovenských podmienkach premiérový program – skladby prvého jazzového organistu Fatsa Wallera
interpretované na organe.
Americký klavirista a spevák Fats Waller (1904 – 1943) bol prvým jazzovým hudobníkom, ktorý začal
experimentovať s organom. Potvrdzujú to nahrávky z rokov 1926 – 1939 pre spoločnosť Victor, ktoré
realizoval na píšťalovom organe. Ide o prvý zachovaný záznam jazzovej hudby na veľkom píšťalovom
organe. Waller počas prác na týchto nahrávkach hľadal spôsob ako na organe zvládnuť typický
synkopovaný štýl, ktorý spoluvytvára jazzový idióm.
Špičkový slovenský klavirista Ladislav Fančovič sa plnohodnotne realizuje i v oblasti starého jazzu ako
líder súboru Fats Jazz Band, kde pôsobí aj ako saxofonista. Všestranný hudobník naštuduje na
objednávku Bratislavského organového festivalu skladby z repertoáru Fatsa Wallera, ktoré
legendárny jazzman realizoval práve na píšťalovom organe. Koncert má v slovenských kontextoch
exkluzívne súvislosti: pôjde o slovenskú premiéru Wallerovej hudby na organe a osobnú premiéru
Ladislava Fančoviča ako organistu.