Prvé dámy slovenskej architektúry - výstava a diskusia

Prvé dámy slovenskej architektúry - výstava a diskusia

29. máj - 4. jún 2017, Kostol Klarisiek 

Emancipované: prvá generácia architektiek na Slovensku


Výstava predstavuje šesť  výnimočných žien, Máriu Krukovskú, Štefániu Krumlovú, Milicu Marcinkovú, Vieru Meckovú, Oľgu Ondreičkovú a Lýdiu Titlovú, ktoré ako prvé pôsobili na slovenskej architektonickej scéne. Kladie pritom dôraz rovnako na osobnosť ako aj dielo vybraných architektiek. Prostredníctvom reflexie ich diela sa však súčasne snaží načrtnúť obraz o architektonickej tvorbe žien či doplniť a rozšíriť celkovú predstavu o slovenskej architektúre minulého storočia.

Diskusia a otvorenie výstavy Prvé dámy slovenskej architektúry MÁRIA KRUKOVSKÁ, ŠTEFÁNIA KRUMLOVÁ, MILICA MARCINKOVÁ, VIERA MECKOVÁ, OĽGA ONDREIČKOVÁ A LÝDIA TITLOVÁ sa uskutoční v pondelok  29.mája o 19:00 Kostole Klarisiek -  uvádza Henrieta Moravčíková, kurátorka výstavy. 

Výstava bude trvať až do 4. júna 2017- prístupná každý deň (30.5.-4.6.2017) od 10:00-18:00 hod. v Kostole Klarisiek.

Prvá generácia slovenských architektiek prišla na scénu až v polovici 20. storočia v roku 1950, keď štúdium architektúry ukončili štyri poslucháčky. Ženy sa tak na Slovensku začali v architektonickej profesii emancipovať až v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Vo vzťahu k ostatným európskym krajinám, kde podobný proces prebehol už v dvadsiatych rokoch, to predstavovalo posun niekoľkých desaťročí. Nástup žien do architektonickej profesie sa však na Slovensku odohral v období, keď v krajine prebiehalo niekoľko významných spoločenských procesov. Išlo jednak o mierne oneskorenú modernizáciu a industrializáciu, emancipáciu československej politickej scény vo vzťahu k sovietskej moci, ale aj o zavŕšenie národnej emancipácie Slovákov. Všetky spomínané procesy sa pritom premietli aj do zvýšenej stavebnej produkcie. Rozmach výstavby si vynútil rozširovanie štátnych projektových ústavov a ich postupnú špecializáciu. Práve zvýšená objednávka v oblasti stavebníctva otvorila možnosti na uplatnenie sa v projekcii aj začínajúcim architektkám.
Architektky začínali svoju kariéru v  socialistickej projekcii v čisto mužských kolektívoch. Ich komplikovanú situáciu výstižne charakterizoval jeden z ich kolegov ako dilemu medzi „mužskosťou“ úloh a „ženskosťou“ možností i podmienok, formulovaných a vytváraných prevažne mužmi. Ešte zložitejšia bola situácia architektiek na stavbe, kde žena musela dokazovať, že obstojí v konkurencii s mužmi. Očakávalo sa totiž, že architektky môžu nanajvýš prispieť v oblasti estetiky či typológie ale rozhodne nie technologickou či konštrukčnou inováciou. Napriek tomu sa niektorým architektkám podarilo presadiť ako vedúcim projekčných skupín, navrhnúť a realizovať významné verejné budovy a za svoje diela získať aj najvyššie profesionálne ocenenia. Aspoň niektoré z nich približuje aj táto výstava.

 

 


27 5 2017
27 5 2017

KAPITULSKÉ DVORY A ŽIDOVSKÁ ULICA


27. máj, 10:00 - 18:00, Staré mesto
KAPITULSKÉ DVORY A ŽIDOVSKÁ ULICA
KAPITULSKÉ DVORY A ŽIDOVSKÁ ULICA
1 6 2017
20 6 2017

Radošinské naivné divadlo - program Jún 2017


jún 2017, Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95
Radošinské naivné divadlo - program Jún 2017
Radošinské naivné divadlo - program Jún 2017
4 6 2017
11 6 2017

Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave


4.-11.6.2017
Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave
Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave
1 6 2017
4 6 2017

Slovak Food Festival - Najväčší piknik v meste


1.jún - 4. jún 2017, Bratislavský hrad
Slovak Food Festival - Najväčší piknik v meste
Slovak Food Festival - Najväčší piknik v meste
4 6 2017
4 6 2017

MDD - Na palube jednorožca


4. jún 2017, 10:00 -18:00, Sad Janka Kráľa
MDD - Na palube jednorožca
MDD - Na palube jednorožca
25 6 2017
25 6 2017

PAOLO FRESU & BEBO FERRA (IT)


25.6.2017, 20:00, Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava
PAOLO FRESU & BEBO FERRA (IT)
PAOLO FRESU & BEBO FERRA (IT)