Metropolitný orchester Bratislava - A máme tu sviatky...

Metropolitný orchester Bratislava - A máme tu sviatky...
Začiatok 17.12. 2017

17. október 2017, 17:00

koncert

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Tradičný predvianočný koncert Metropolitného orchestra Bratislava, ktorý splní aj najtajnejšie želania návštevníkov. Hosťami sú výnimočná speváčka Lívia Ághová a šéfdirigent Severočeského divadla z Ústí nad Labem Miloš Formáček.

A máme tu Sviatky... 
Metropolitný orchester Bratislava

17.12.2017 o 17:00 hod. 
Vstupné:
Seniori a študenti: 12 €, v deň koncertu 15 €
Dospelí: 15 €, v deň koncertu 17 €

Sólistka: Lívia Ághová
Dirigent: Miloš Formáček (CZ)

 

ABONENTKY 1. polrok 2018

Predaj od 5. decembra 2017 v pokladni MDPOH

Ceny: dospelí: 84 €, seniori a študenti 70 €

 

PROGRAM 2018:

21.1.2018 Hviezdy ruskej operety – Art-duo Grael

18.2.2018 Opereta prevažne nevážne – známe aj menej známe melódie operetného žánru, tak trocha žartovne.

 25.2. 2018 Víťazoslav Kubička: Láskovinky z manéže – scénické predvedenie novej operety

18.3.2018 Privítanie jari – mladá opereta – tradičné predstavenie mladých operetných talentov

15.4.2018 Hlas jari – nech rozkvitnú najkrajšie diela operety

20.5.2018 Emmerich Kálmán: Cirkusová princezná – koncertný prierez operetou

10.6.2018 Franz Lehár, Béla Kéler, Gejza Dusík – operetní velikáni narodení na Slovensku