Medzinárodný festival V4 Rock Pop Jazz

Medzinárodný festival V4 Rock Pop Jazz
Začiatok 25.01. 2018

Tretí ročník prezentácie medzinárodnej spolupráce umeleckých škôl z Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska. 25.1.2017 od 17stej vo V - klube. Vstup je voľný. 

Tretí ročník prezentácie medzinárodnej spolupráce umeleckých škôl z Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska. Program zostavený z hudobných a tanečných vystúpení žiakov umeleckých škôl z Katovíc, Budapešti, Ostravy, Prahy-Benešova a zo Slovenska.

Vstup je voľný.