MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL GREGORIÁNSKEHO CHORÁLU

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL GREGORIÁNSKEHO CHORÁLU
Začiatok 18.10. 2018
Koniec 21.10. 2018

Pozývame Vás na VII. medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu, ktorý sa uskutoční v Bratislave 18. - 21. 10. 2018. Viac informácií a celý program TU

Počas festivalu sa uskutočnia 3 koncerty gregoriánskeho chorálu, ako aj slávnostná latinská sv. omša s gregoriánskym chorálom.  

Jednotlivé koncerty sa uskutočnia v Jezuitskom kostole a v Dome sv. Martina. Stredobodom pozornosti bude slávnostná sv. omša s gregoriánskym chorálom, na ktorej budú spievať všetci speváci zúčastnení na festivale. 

Gregoriánske scholy počas liturgie bude dirigovať Prof.Dr. Franz Karl Prassl z Grazu. Celebrovať bude túto sv. omšu otec biskup Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre VVK.