LUCIUS ANNAEUS SENECA - HRY

LUCIUS ANNAEUS SENECA - HRY
Začiatok 12.10. 2017

12. 10. 2017 o 17:00 hod.

Štúdio 12, Jakubovo námestie 12, Bratislava

Divadelný ústav Vás srdečne pozýva na slávnostnú prezentáciu prvého knižného vydania tragédií Lucia Annaea Senecu v slovenskom jazyku vo štvrtok 12. októbra 2017 o 17.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave.

Prezentácie sa zúčastnia prekladateľka Martina Borodovčáková a básnik Ľubomír Feldek.

Ukážky z divadelných hier L. A. Senecu prednesú Rebeka Poláková a Zuzana Porubjaková.

Programom bude sprevádzať Lucia Hurajová.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!