Katedrálny organový festival - THE RUSSIAN DREAM

Katedrálny organový festival - THE RUSSIAN DREAM
Začiatok 06.09. 2018

Katedrálny organový festival Vás pozýva na koncert THE RUSSIAN DREAM, kde vystúpi DANIEL ZARETZKY. Koncert sa uskutoční 6.9. o 19:30 v Katedrále sv. Martina. Viac informácií nájdete TU.

Daniel Zaretsky je nesporne jedným z najznámejších a najaktívnejších ruských organistov.
Študoval na Leningradskom štátnom konzervatóriu, Kazašskom konzervatóriu a na Hudobnej
akadémii J. Sibeliusa v Helsinkách. Účinkoval vo všetkých významných koncertných
priestoroch bývalého Sovietskeho zväzu, vrátane filharmonických sál v Moskve, Petrohrade,
Európe, v Južnej Amerike, Izraeli, Austrálii a USA. Je viťazom renomovaných domácich aj
zahraničných súťaží. Od roku 2006 je profesorom hry na organe na Štátnej univerzite v
Petrohrade a od roku 2007 aj na Štátnom konzervatóriu v Petrohrade. V roku 2006 mu
prezident Ruskej federácie udelil titul "Čestný umelec Ruska". Program Daniela Zaretzkého
ponúka technicky náročný, virtuózny, ale poslucháčsky príťažlivý program z diel J. S. Bacha,
francúzskych symfonikov a ruských skladateľov.