Katedrálny organový festival - HOSPODIN JEST MŮJ PASTÝŘ / THE LORD IS MY SHEPHERD

Katedrálny organový festival - HOSPODIN JEST MŮJ PASTÝŘ / THE LORD IS MY SHEPHERD
Začiatok 23.08. 2018

Katedrálny organový festival Vás pozýva na koncert HOSPODIN JEST MŮJ PASTÝŘ / THE LORD IS MY SHEPHERD, kde vystúpia JAROSLAV PEHAL a MÁRIO SEDLÁR. Koncert sa uskutoční 16.8. o 19:30 v Katedrále sv. Martina.

Koncertu, ktorý zaznie v spolupráci dvoch vynikajúcich slovenských umelcov, speváka
Jaroslava Pehala a organistu Mária Sedlára, bude dominovať jeden z najznámejších
piesňových cyklov – slávnych „Biblických písní“ Antonína Dvořáka. Ide v podstate o texty
žalmov v starej biblickej čestine. Zo sólového repertoáru vybral Mário Sedlár okrem diela J.
S. Bacha (BWV 557, BWV 572) dve vynikajúce diela Slovenskej organovej literatúry –

„Prelúdium a dvojitú fúgu cis moll“ Jána Zimmera a „Praeludium quasi una fantasia“
Dezidera Kardoša.