Katedrálny organový festival - BEL-ORGANO

Katedrálny organový festival - BEL-ORGANO
Začiatok 30.08. 2018

Katedrálny organový festival Vás pozýva na koncert BEL-ORGANO, kde vystúpi DONATO CUZZATO. Koncert sa uskutoční 30.8. o 19:30 v Katedrále sv. Martina. Viac informácií nájdete TU.

Organové recitály Taliana Donata Cuzzata sú charakteristické virtuóznou hrou, južanským
temperamentom, skvelou muzikalitou a príťažlivým repertoárom. Hru na organe tento umelec
vyštudoval na renomovaných vysokých školách v Taliansku a Nemecku. Jeho koncertný
repertoár zahŕňa diela od renesancie až po súčasnosť so špeciálnym zameraním na kompletné
organové dielo J. S. Bacha. Koncertoval na najvýznamnejších organových festivaloch v
Európe, Rusku a USA. V Bratislave si poslucháči môžu v jeho podaní vypočuť talianskou
hudbou ovplyvnenú veľkú Bachovu “Tokátu, adagio a fúgu C dur”, pôvabné “Adagio”
Alessandra Marcella, “Gran sinfoniu” talianskou operou ovplyveného Felice Morettiho, ako
aj impresionistickými zvukovými farbami žiariace “Claire de lune / Jas luny” a “Carillon de
Westminster / Westminsterské zvony” nevidiaceho francúzskeho skladateľa Louisa Vierna.