Katedrálny organový festival - ANIMA MUNDI

Katedrálny organový festival - ANIMA MUNDI
Začiatok 09.08. 2018

Katedrálny organový festival Vás pozýva na koncert ANIMA MUNDI, kde vystúpia HELMUT HAUSKELLER a STANISLAV ŠURIN. Koncert sa uskutoční 9.8. o 19:30 v Katedrále sv. Martina. Viac informácií nájdete TU.

Jeden nástroj je charakteristický svojím naturalistickým tónom, druhý si Vás získa
svojím monumentálnym a podmanivým zvukom. Je takmer nepredstaviteľné,
že by mohli súzvučne znieť – panova flauta a organ. Už šesťtisíc rokov poznáme panovu
flautu, tento jednoduchý a predsa dokonalý nástroj, zrezaný rad píšťal, ktoré sa rozoznejú
vďaka do nich prúdiacemu vzduchu. Predchodcom dnešného organa je teda nástroj, do
ktorého sa fúka vzduch ústami, ktorý svoju silu dostáva z vnútra človeka, z jeho dychu…
Panova flauta spolu s „kráľom hudobných nástrojov“ – organom, ponúka fascinujúcu škálu
zvukových farieb. Táto nahrávka prezentuje zvukovú rozmanitosť oboch týchto hudobných
nástrojov prostredníctvom skladieb z obdobia renesancie až po modernu a od liturgických
kompozícií až po úpravy ľudových piesní rôznych národov.

Viac informácií nájdete TU.