Jana Hirnerová, Marián Vredík: Za zatvorenými viečkami sú oči stále otvorené

Jana Hirnerová, Marián Vredík: Za zatvorenými viečkami sú oči stále otvorené
Začiatok 02.06. 2017
Koniec 28.06. 2017
Prebieha Ostáva Dní: 2

2. 6. 2017 o 17:00 hod.
Galéria Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1


Názov výstavy pochádza z knižky Alfonza Cruza Maliar pod kuchynským drezom, inšpirovaný  životom slovenského umelca židovského pôvodu Ivana Sorsa, ktorý sa počas 2. svetovej vojny skrýval u jeho starých rodičov.
Obaja autori sa vo svojej tvorbe o literatúru opierajú mimovoľne, nie programovo. Medzi vystavenými prácami je preto možné vidieť rôzne fragmenty súvisiacich odkazov roztrúsené po skicároch, flipbook ako aj animáciu. Výstava potrvá do 28. júna 2017.
http://manovredik.blogspot.sk/
http://janahirnerova.blogspot.sk/