Hudobno-básnické pásmo z tvorby dolnozemského básnika Juraj Antala Dolnozemského

Hudobno-básnické pásmo z tvorby dolnozemského básnika Juraj Antala Dolnozemského
Začiatok 21.06. 2017

21. 6. 2017 o 16:30 hod.
Galéria Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1

 

Literárny večer.
Účinkujú: Ing. Michal Hronec a Mgr. Kristína Kmetyová
Organizujú: Združenie spolkov dolnozemských Slovákov na Slovensku, Spolok Slovákov z Juhoslávie na Slovensku, Matica slovenská.