Fontány ožívajú-Maximiliánova fontána

Fontány ožívajú-Maximiliánova fontána
Začiatok 08.08. 2018

Cyklus "Fontány ožívajú" Vás pozýva na podujatie "Maximiliánova fontána", ktoré sa uskutoční 8.8. oo 18tej do 19tej hodiny na Hlavnom námestí. Viac informácií nájdete TU.

Cieľom cyklu Fontány ožívajú je hudobnou produkciou, výrazovým tancom a vizuálnou atraktivitou upútať pozornosť
širokej verejnosti, vtiahnuť vybrané fontány do centra diania a upozorniť na historické pozadie
a povesti spojené s týmito fontánami.

Bratislavská povesť hovorí o tom, ako vznikla fontána s rytierom Rolandom. Rytier
Roland bol statočný bojovník. Mal zázračný meč nazývaný Durandal. Na svojom rohu svojej
Olifante zahral raz večer ľúbeznú pieseň, ktorú si časom obyvatelia Bratislavy veľmi obľúbili.
Po niekoľkých dňoch sa rytier vrátil do svojej vlasti, do Bretónska a pieseň už viac obyvatelia
nepočuli. Prišli sa raz ženy sťažovať richtárovi, že ich deti nechcú spať, lebo chcú počúvať tú
pieseň, čo rytier Roland hrával. A tak potom vymysleli, že ak nemôže hrať na rohu rytier
Roland, postavia takú fontánu, aby aspoň žblnkot vody, ktorá stekala do kamennej nádrže,
pripomínal jeho pieseň, ktorú hrával.