Fleischmann Arthur Tour 2018- Detská výtvarná súťaž

Fleischmann Arthur Tour 2018- Detská výtvarná súťaž
Začiatok 01.06. 2018

Súťaž sa uskutoční 1.6.2018. Viac informácií nájdete TU

Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci s Trustees of the Arthur Fleischmann Foundation organizuje druhý ročník projektu Fleischmann Arthur Tour 2018. Cieľom podujatia je priblížiť život a dielo významného bratislavského rodáka, sochára Arthura Fleischmanna. Arthur Fleischmann sa narodil v Bratislave, študoval na evanjelickom lýceu a už v detstve prejavoval záujem o umenie. Jeho múzeum bolo v roku 2002 otvorené na Bielej ulici v Bratislave.

Poďte spolu s nami v dvoch krokoch nazrieť do života a tvorby sochára Arthura Fleischmanna. Tvorte v školách anjelov z plastov a príďte aj na tvorivý workshop na nádvorie Starej radnice a spoločne oslávime nie len tohto významného sochára, ale aj Medzinárodný deň detí.

Projekt sa realizuje v dvoch od seba nezávislých krokoch:

výtvarná súťaž V zajatí anjelov (uzávierka súťaže 18. 5. 2018)

celodenný tvorivý workshop 1. 6. 2018 v čase 8.30 – 12.30, nádvorie Starej radnice

Viac informácii na http://www.muzeum.bratislava.sk/