Dni architektúry a dizajnu 2017

Dni architektúry a dizajnu 2017

30. máj  - 4. jún 2017, Bratislava

DAAD je každoročný festival oslavujúci architektúru, dizajn a umenie, tvorivé bohatstvo, sociálne dôsledky a silu na zmenu.

Zámerom festivalu DAAD je vytvoriť formát pre posilnenie pozitívneho vnímania architektúry a dizajnu na Slovensku.

Festival v prezentáciách, prednáškach, výstavách, seminároch, workshopoch a diskusiách rieši kľúčové otázky z hľadiska architektúry a dizajnu.
Cieľom festivalu je sprostredkovať zážitok s architektúrou a dizajnom a priblížiť ich smerovanie.
Predstaviť odbornej i laickej verejnosti architektúru, dizajn a tvorbu životného prostredia pútavou formou prostredníctvom rôznych akcií,
prezentácii a zaujímavých podujatí
Stretnúť významné osobnosti svetovej architektúry a dizajnu.
Vyvolať diskusiu o architektúre a dizajne.
Propagovať architektúru, konfrontovať ju so svetovou, napomáhať k všeobecnému zvyšovaniu kultúrneho povedomia verejnosti,
zoznamovať verejnosť s víziami budúceho vývoja v architektúre a dizajne.
 
DAAD sa stáva, podobne ako v mnohých európskych metropolách /Viedni, Prahe. Budapešti či Londýne/ verejným každoročným sviatkom
modernej a súčasnej slovenskej a svetovej architektúry v Bratislave a Slovenskej republike.

Ide o jedinečný projekt tohto druhu v SR.
DAAD vzrušuje, inšpiruje, vzdeláva, informuje a baví.
 
Hlavné podujatia - prednášky, prezentácie, diskusie, výstavy a dizajneventy s významnými zahraničnými a slovenskými architektmi a
dizajnérmi, ktoré sa konajú na vybraných miestach mesta Bratislava.
Sprievodné podujatia, ktoré pútavou formou obohacujú hlavný program. Ide o podujatia ako workshopy, výstavy architektov a dizajnérov,
prehliadka a predaj tvorby mladých dizajnérov, perzonifikácie verejného priestoru, fashion prehliadka, tvorivá dielňa detí, prezentácia mladej
hudobnej slovenskej scény, prezentácie tvorby študentov architektúry a dizajnu.

Viac info o programe nájdete na: www.daad.sk 


27 5 2017
27 5 2017

KAPITULSKÉ DVORY A ŽIDOVSKÁ ULICA


27. máj, 10:00 - 18:00, Staré mesto
KAPITULSKÉ DVORY A ŽIDOVSKÁ ULICA
KAPITULSKÉ DVORY A ŽIDOVSKÁ ULICA
1 6 2017
20 6 2017

Radošinské naivné divadlo - program Jún 2017


jún 2017, Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95
Radošinské naivné divadlo - program Jún 2017
Radošinské naivné divadlo - program Jún 2017
4 6 2017
11 6 2017

Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave


4.-11.6.2017
Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave
Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave
1 6 2017
4 6 2017

Slovak Food Festival - Najväčší piknik v meste


1.jún - 4. jún 2017, Bratislavský hrad
Slovak Food Festival - Najväčší piknik v meste
Slovak Food Festival - Najväčší piknik v meste
4 6 2017
4 6 2017

MDD - Na palube jednorožca


4. jún 2017, 10:00 -18:00, Sad Janka Kráľa
MDD - Na palube jednorožca
MDD - Na palube jednorožca
25 6 2017
25 6 2017

PAOLO FRESU & BEBO FERRA (IT)


25.6.2017, 20:00, Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava
PAOLO FRESU & BEBO FERRA (IT)
PAOLO FRESU & BEBO FERRA (IT)