Dni architektúry a dizajnu 2017

Dni architektúry a dizajnu 2017
Začiatok 30.05. 2017
Koniec 04.06. 2017

30. máj  - 4. jún 2017, Bratislava

DAAD je každoročný festival oslavujúci architektúru, dizajn a umenie, tvorivé bohatstvo, sociálne dôsledky a silu na zmenu.

Zámerom festivalu DAAD je vytvoriť formát pre posilnenie pozitívneho vnímania architektúry a dizajnu na Slovensku.

Festival v prezentáciách, prednáškach, výstavách, seminároch, workshopoch a diskusiách rieši kľúčové otázky z hľadiska architektúry a dizajnu.
Cieľom festivalu je sprostredkovať zážitok s architektúrou a dizajnom a priblížiť ich smerovanie.
Predstaviť odbornej i laickej verejnosti architektúru, dizajn a tvorbu životného prostredia pútavou formou prostredníctvom rôznych akcií,
prezentácii a zaujímavých podujatí
Stretnúť významné osobnosti svetovej architektúry a dizajnu.
Vyvolať diskusiu o architektúre a dizajne.
Propagovať architektúru, konfrontovať ju so svetovou, napomáhať k všeobecnému zvyšovaniu kultúrneho povedomia verejnosti,
zoznamovať verejnosť s víziami budúceho vývoja v architektúre a dizajne.
 
DAAD sa stáva, podobne ako v mnohých európskych metropolách /Viedni, Prahe. Budapešti či Londýne/ verejným každoročným sviatkom
modernej a súčasnej slovenskej a svetovej architektúry v Bratislave a Slovenskej republike.

Ide o jedinečný projekt tohto druhu v SR.
DAAD vzrušuje, inšpiruje, vzdeláva, informuje a baví.
 
Hlavné podujatia - prednášky, prezentácie, diskusie, výstavy a dizajneventy s významnými zahraničnými a slovenskými architektmi a
dizajnérmi, ktoré sa konajú na vybraných miestach mesta Bratislava.
Sprievodné podujatia, ktoré pútavou formou obohacujú hlavný program. Ide o podujatia ako workshopy, výstavy architektov a dizajnérov,
prehliadka a predaj tvorby mladých dizajnérov, perzonifikácie verejného priestoru, fashion prehliadka, tvorivá dielňa detí, prezentácia mladej
hudobnej slovenskej scény, prezentácie tvorby študentov architektúry a dizajnu.

Viac info o programe nájdete na: www.daad.sk