Deň Vajnor ,,Dedina v meste

Deň Vajnor  ,,Dedina v meste
Začiatok 11.08. 2018

Mestská časť Bratislava – Vajnory Vás pozýva na podujatie Deň Vajnor ,,Dedina v meste", ktoré sa uskutoční dňa  11.8.2018 na Hlavnom námestí v Bratislave. Viac informácií nádjete na TU

Podujatie otvorí koncert Vajnorskej dychovej hudby pod vedením kapelníka Petra Pokrivčáka, ktorí predstavia piesne vo vajnorskom nárečí, ktoré sa  tešia veľkej obľube. Predstavia sa spoločne s Vajnorským okrášľovacím spolkom, ktorý vedie Ivan Štelár a prinesú na Hlavné námestie ľudový tanec, ale aj ľudové piesne. Od 18:00 do 20:30 h vystúpi Škola vajnorských tradícií prezentujúcu vajnorský ornament, ktorý bol zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Ukážka tradičných remesiel prebehne pod vedením umelkýň z Podobenky z Vajnor. O 18:00 sa taktiež predstaví Vajnorský ornament očami detí ýstava detských výtvarných prác, ktoré vznikli pri tvorbe európskeho integračného projektu „Ornamentálna mapa Slovenska“.