Prenájom výlepových plôch

Cenník výlepových plôch BKIS

Cena za výlep: 100 €*
Cena za prenájom 1ks (A1)/za týždeň
centrum/ostatné lokality:

Rozsah Centrum mesta Ostatné miesta
1 až 2 týždne
5,00 €*
3,00 €*
3 až 4 týždne
4,00 €*
2,50 €*
8 týždňov a viac
3,50 €*
2,20 €*

* ceny sú uvedené bez DPH.

Poradové číslo Miesto Počet (ks)
1 Račianska (OD) 10
2 Račianska (OD) 10
3 Račianska (OD) 10
4 Osvetová (polícia) 5
5 Lackova (potraviny) 5
6 Limbova (MHD) 10
7 Znievska 10
8 Znievska 10
9 Holičská 10
10 Holičská 10
11 Šintavská 10
12 Limbova (oproti nemocnici) 12
13 Mlynarovičová (pošta) 20
14 Kamenné námestie 0
15 TESCO (OD Špitálska) 20
16 Rázusovo nábrežie 0
17 Nábrežie gen. L. Svobodu (areál) 16
18 Šafárikovo námestie (parčík) 16
19 TESCO Dunajská 16

Máte záujem o spoluprácu? Kontaktujte nás!

?

?