Kurz sprievodcu

Momentálne prebieha aktuálny kurz od 8.9. 2018 do 25.4. 2019 . O začatí nového kurzu vás budeme informovať na týchto stránkach.

 

Detaily kurzu

Kurz má 360 vyučovacích hodín, z ktorých časť je aj samoštúdium. Kurz bude prebiehať každý týždeň (mimo sviatkov) v utorok a vo štvrtok od 17.00 do 19.00 hod (prednášky – v priestoroch Gymnázia sv. Uršule, Nedbalova ul.) a v sobotu od 13.30 do 16.30 hod (praktická výuka). Teoretické a praktické skúšky sa uskutočnia v termínoch 4. a 11. 5. 2019.

Kurzovné je 550 eur, študenti a seniori platia 495 eur. Absolventi kurzu Vlastivedný sprievodca BKIS majú zľavnené kurzovné. V kurzovnom sú zahrnuté okrem výuky aj skriptá, vstupné do pamiatok, exkurzie a autobusová doprava v rámci výuky. Kurzovné je možné uhradiť v 4 splátkach – v mesiacoch september, október, november a december.

Po úspešnom absolvovaní kurzu dostáva absolvent osvedčenie s celoslovenskou platnosťou.

V kurze vyučujú renomovaní lektori a jeho úspešní absolventi sú žiadaní.

Pre viac informácií a poskytnutie prihlášky píšte na kurz@bkis.sk

Kurz sprievodcu