BKIS - Bratislavské informačné a kultúrne stredisko BKIS - vaša brána do mesta a jeho kultúry
Permanent link

Najkrajší Karloveský psík ( Others )

Najkrajší Karloveský psík

Event date

16.06.2012

Place of event

Líščie údolie

Event time

14.00