Bratislava vnímavých ľudí

V stredu 12.12. o 17:00 hod. sme v rámci programu Vianočnej Bratislavy predstavili na Hlavnom námestí činnosti viacerých bratislavských charít v programe Bratislava vnímavých ľudí. 

Moderátormi večera boli Bibiana Ondrejková a riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska Vladimir Grežo, ktorí na pódiu postupne predstavili projekty 12 zúčastnených charít a dobrovoľníckych spolkov v našom hlavnom meste.

Medzi vystupujúcimi charitami boli OZ Vagus, OZ Liga za ľudské práva, OZ Bazár chalaňov, NO Ľudia ľudom, NO Centrum Memory, OZ Úsmev ako dar, Slovenská katolícka charita, OZ Červený nos Clowndoctors, OZ Detský fond Slovenskej republiky, Nadácia Pontis a Nota Bene.

Každá zo zúčastnených charít predstavila svoju činnosť formou prezentačného videa, ako aj krátkym rozhovorom, kedy ľudí osobne vyzývali k aktívnej spolupráci, či podpore ich projektov.

Program, ktorého nosnou myšlienkou bolo povzbudiť Bratislavčanov k väčšej ohľaduplnosti a vnímavosti voči núdznym ľudom v našom hlavnom meste si budete môcť pozrieť aj počas posledného predvianočného víkendu aj vo vysielaní TV BA. Pozrieť si ho budete môcť už v nedeľu 13.1. o 16:00 hod. a v sobotu 19.1. o 10:00 hod.